คำสอนครู

by admin admin ไม่มีความเห็น

คำสอนครูบอล #2

เรารับเพราะเราคู่ควร แต่ไม่ยึดติดกับสิ่งที่คู่ควร มันมีเกิดขึ้นและดับลงเสมอ

เหมือนโลกธรรมทั้ง 8

เป็นธรรมดาของโลก

ครูบอล

Top